בשנים האחרונות עוברת החברה הישראלית תהליכים חברתיים מגוונים. ההתקדמות הטכנולוגית והמרדף אחרי ההישגיות מחלחלים לכל הגילאים והאוכלוסיות, אולם במקרים רבים ישנם ילדים שנותרים מאחור. במקרים לא מעטים ילדים עם קשיי למידה או הפרעות קשב 'נופלים בין הכיסאות', מפני שהם מתקשים בלימודים ולא עומדים בדרישותיה של מערכת החינוך. הצעירים הללו זקוקים ליד תומכת ומכוונת, כזו שתעזור להם להתקדם על פי צרכיהם האישיים ולפי הקצב שלהם. הלימודים מקנים למשתתפים ידע רב בתחום המעשי והעיוני של ההוראה המתקנת. במהלכם מספקים שיטות, גישות וכלים להתערבות יעילה בתהליכי הלמידה של התלמידים עם לקויות הלמידה. תכניות הלימוד מכשירות את הסטודנטים לספק מענה לתלמידים באופן פרטני, קבוצתי וכיתתי. לימודי הוראה מתקנת מיועדים למורים אידיאליסטים בעלי רצון להשפיע על דור המחר, ולהורים המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם בתחום. 

מטרות הקורס : 

• הקניית ידע תיאורטי עדכני בנושא לקויות למידה לסוגיהן. 

• הכרת גישות ושיטות שונות להוראה מתקנת (מותאמת) בקריאה, בכתיבה ובחשבון.

 • הקניית אסטרטגיות הוראה מותאמות לצורכי הילד המתקשה ודרכים לסייע לו. בהתמודדות עם קשייו, בטיפוח הערך העצמי שלו ובתפקודו בחברת בני גילו.